fbpx

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, każde ma swój czas…
Jeśli jednak cokolwiek Cię niepokoi, cokolwiek wzbudza Twój lęk, cokolwiek budzi niepewność- zwróć się z tym do specjalistów.

A jeśli jeszcze przyjaciółka szepnęła: zwróć uwagę; to samo mówi mama- nie wahaj się.
Nikt nie zdziwi się Twojej trosce, to czas aby udać się do lekarza pediatry, do psychologa czy innych specjalistów. Być może wtedy ktoś Ci powie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Co to jest? Czy moje dziecko jest inne? Czy jest gorsze? Czy potrzebuje pomocy? Dlaczego ma być wspomagane w jakiś sposób?

PAMIĘTAJ! Twoje dziecko jest największym skarbem, to Ty musisz zadbać o jego przyszłość…
Być może nadszedł właściwy moment, aby to uczynić…

 

CO POWINNO NIEPOKOIĆ W ROZWOJU DZIECKA:

1. sześciomiesięcznego:
a) nie patrzy na rodziców/ rodzeństwo,
​b) nie odwzajemnia uśmiechu,
​c) nie angażuje się w zabawę swoim ciałem (dłońmi, stopami, włosami, ustami),
​d) nie utrzymuje sztywnej główki w pozycji pionowej,
​e) nie obraca się na boki, z brzucha na plecy,
​f) nie podąża wzrokiem za osobą, przedmiotem,
​g) nie odwraca głowy za znajomą osobą,
​h) nie odwraca głowy w kierunku źródła dźwięku,
​i) nie reaguje na nagły, głośny hałas.

2. rocznego:
​a) nie odróżnia obcych osób, nie wykazuje niepokoju wobec nich,
​b) nie gaworzy (nie łączy identycznych dźwięków- sylab, np. nababa, nanana itp.),
​c) nie naśladuje prostych gestów, zabaw,
​d) nie utrzymuje zabawki w ręku,
​e) nie wyciąga rączki do znajomej osoby,
​f) nie okazuje uczuć (radości, złości, zadowolenia),
​g) nie chwyta zabawek i nie bawi się nimi,
​h) nie angażuje się w proste zabawy z przedmiotami,
​i) nie siedzi samodzielnie (z podparciem).

3. dwuletniego:
​a) nie reaguje na swoje imię,
​b) nie naśladuje prostych zabaw z użyciem zabawek,
​c) nie rozumie i nie wykonuje poleceń (np. nie podaje przedmiotów, nie robi pa pa),
​d) nie poszukuje zabawki, która zniknęła za zasłoną,
​e) nie chodzi samodzielnie,
​f) nie manipuluje przedmiotami (nie bawi się, nie przekłada z ręki do ręki),
​g) nie szuka przedmiotów znajdujących się w pokoju (nie wskazuje, np. pokaż gdzie jest miś),
​h) nie wydaje dźwiękonaśladowczych odgłosów (np. bum- bum, hau- hau).

4. trzyletniego:
​a) nie inicjuje zabawy,
​b) nie bawi się prostymi zabawkami w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
​c) nie jest ciekawe i badawcze, nie interesuje się otaczającym je światem,
​d) nie wykorzystuje mowy do komunikacji,
​e) nie rozpoznaje podstawowych części ciała i elementów twarzy.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą pomocy dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność. Kompleksową pomocą obejmuje się całą rodzinę dziecka.

Zajęcia organizowane są na podstawie Rozporządzenia MEN, z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Rozporządzenie to umożliwia wszystkim niepełnosprawnym dzieciom (niestety już nie dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością jak było dotychczas) uzyskanie bezpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie ich psychoruchowego i społecznego rozwoju.

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, aby wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania.

Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

ADRES

SMART-FIT mama&kid

ul. Batalionów Chłopskich 78
WARSZAWA
kontakt@smart-fit.pl
+48 698 400 282

JAK TRAFIĆ

SPOŁECZNOŚĆ